عکاسی

عکاسی صنعتی تصاویر مربوط به فناوری ها، نوآوری ها و سخت کوشی هایی را که در پس انواع فرآیندهای صنعتی است به تصویر می کشد. اکثر مردم از آنچه در پشت صحنه صنایع رخ می دهد آگاه نیستند و عکسها و فیلم های صنعتی می توانند روند تولید و یا احداث یک پروژه را در نوری منحصر به فرد و جذاب به نمایش بگذارند. عکس های صنعتی در تبلیغات، آموزش کارمندان و یا برای اطلاعیه های رسمی مطبوعاتی بسیار کارآمدند.