موشن گرافیک

موشن گرافیک، نقطه ای است که دو هنر انیمیشن و گرافیک به هم می رسند. موشن گرافیک ها در ترکیب با صدا،نریشن و نوشته می توانند به یک ابزار قدرتمند برای انتقال پیام تبدیل شوند.با یک استوری تلینگ(داستان گویی)جذاب ، می توانید از طریق موشن گرافیک با مخاطب ارتباط احساسی برقرار کنید و داستان برند یا محصولتان را بگویید.