درباره ملل رسانه

مارا بهتر بشناسید

داستان یک اتفاق

مجموعه ایده خلاق ملل، در ابتدای سال 2020 وارد عرصه تجارت به صورت جهانی شد. این مجموعه با هدایت و راهبری برندها در فضای کسب و کار با رویکرد دستیابی و ارتقا جایگاه همگام با تغییرات دنیای مدرن امروز، برنامه ریزی و راه اندازی شده است.
ما در ابتدای این راه بزرگ با تکیه بر دانش و تخصص بنیان گذاران مجموعه و در ادامه با همراهی جمعی از متخصصین جوان در حوزه فروش و تبلیغات نسبت به اجرای کمپین های تبلیغاتی و جلب رضایت مشتریان اقدام کرده است.
ما امید داریم تا با ادامه این مسیر در آینده نزدیک بتوانیم، مشتریان تجاری خود را همگام با رقبای بین المللی خود پیش برده و فضای تجارت آنها را دگرگون نماییم.