نرم افزار مدیریت زنجیره تامین

نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین، شامل ابزارها یا ماژولهایی است که برای اجرای معاملات زنجیره تامین، مدیریت روابط تامین کننده و کنترل فرآیندهای تجاری مرتبط با آن استفاده می شود.
مدیریت رویدادهای زنجیره تأمین ، تمام  رویدادها و عواملی را که  می تواند  باعث اختلال در زنجیره تأمین شود ، در نظر می گیرد. با استفاده از SCEM، سناریوهای احتمالی ایجاد شده و راه حل هایی ابداع می شود.
در بسیاری از موارد، زنجیره تأمین شامل جمع آوری کالاها پس از مصرف مصرف کننده برای بازیافت است.

بخش اول زنجیره تامین را باهم بخوانیم.

 کارکرد مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد متقابل عملکردی است که شامل مدیریت جابجایی مواد اولیه به یک سازمان، جنبه های خاصی از پردازش داخلی مواد به کالاهای نهایی و حرکت کالاهای نهایی به خارج از سازمان و به سمت مصرف کننده نهایی است.

از آنجا که سازمانها تلاش می کنند تا بر صلاحیتهای اصلی تمرکز کنند و انعطاف پذیر تر شوند، مالکیت خود را از منابع مواد اولیه و کانال های توزیع کاهش می دهند. این کارکردها بطور فزاینده ای به سایر بنگاه های اقتصادی منتقل می شوند که می توانند فعالیت ها را بهتر یا با هزینه بیشتری انجام دهند. تاثیر آن این است که تعداد سازمانهای درگیر در برآوردن تقاضای مشتری افزایش یابد، ضمن اینکه کنترل مدیریتی را برای انجام عملیات لجستیکی روزانه کاهش می دهد. کنترل کمتر و شرکای زنجیره تأمین بیشتر منجر به ایجاد مفهوم مدیریت زنجیره تأمین می شود. هدف از مدیریت زنجیره تأمین، ارتقاء اعتماد و همکاری بین شرکای زنجیره تأمین و در نتیجه بهبود دید موجودی و سرعت حرکت موجودی است. پس از آن مجبوریم مقایساتی انجام دهیم و پس از آن باید دستور را تنظیم کنیم.

آیا تا بحال تجربه کار با شرکت های غرفه سازی و شرکت تبلیغات تلویزیونی داشتین؟

 اهمیت مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین

سازمان ها به طور فزاینده ای متوجه می شوند که برای رقابت در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای باید به زنجیره های تأمین مؤثر یا شبکه ها اعتماد کنند. در پارادایمهای مدیریتی جدید پیتر دراکر، این مفهوم روابط تجاری فراتر از مرزهای شرکتهای سنتی گسترش یافته و به دنبال سازماندهی کل فرایندهای تجاری در سراسر زنجیره ارزش چندین شرکت است.
در دهه های اخیر، جهانی سازی، برون سپاری و فناوری اطلاعات بسیاری از سازمان ها، از جمله دل و هیولت پاکارد را قادر ساخته اند تا با موفقیت شبکه های عرضه مشارکتی را اداره کنند که در آن هر شریک تجاری تخصصی تنها بر چند فعالیت استراتژیک کلیدی متمرکز است. این شبکه عرضه بین سازمانی می تواند به عنوان شکل جدیدی از سازمان شناخته شود. با این حال، با تعامل پیچیده بین بازیکنان، ساختار شبکه نه به مقوله “بازار” و نه “سلسله مراتب” متناسب است. مشخص نیست که چه نوع عملکردی می تواند تاثیر ساختارهای مختلف شبکه تأمین را بر روی شرکتها نشان دهد و در مورد شرایط هماهنگی و مبادلات تجاری که ممکن است در بین بازیکنان وجود داشته باشد، کمی شناخته شده است. از دیدگاه سیستم ها، ساختار پیچیده شبکه می تواند به شرکتهای مؤلفه جداگانه تجزیه شود.

مثالی از زنجیره تامین

بطور مثال: به شکل سنتی، شرکت های دارای یک شبکه تأمین، روی ورودی ها و خروجی های فرایندها تمرکز می کنند و نگرانی اندکی در مورد مدیریت داخلی کارکنان دیگر بازیگران ندارند. بنابراین، انتخاب یک ساختار کنترل داخلی مدیریتی بر عملکرد شرکت محلی تأثیر می گذارد.
در قرن بیست و یکم، تغییرات در فضای کسب و کار به توسعه شبکه های زنجیره تأمین کمک کرده است. اول، به عنوان نتیجه جهانی شدن و گسترش شرکتهای چند ملیتی، سرمایه گذاریهای مشترک، اتحادهای استراتژیک و مشارکتهای تجاری، عوامل موفقیت قابل توجهی شناسایی شدند که فقط مکمل شیوه های “زودهنگام”، تولید ناب و شیوه های تولید چابک است.
دوم، تغییرات فناوری، به ویژه ریزش چشمگیر در هزینه های ارتباطات (مولفه قابل توجه هزینه های معامله) ، منجر به تغییراتی در هماهنگی اعضای شبکه زنجیره تامین شده است.

معاملات زنجیره تامین

بی تی ال چیست؟

سخن پایانی

  بسیاری از محققان، ساختارهای شبکه تأمین را به عنوان یک شکل سازمانی جدید و با استفاده از عباراتی مانند، “شرکت مجازی” ، “شبکه تولید جهانی” و “سیستم تولید نسل بعدی” به رسمیت شناخته اند. به طور کلی، چنین ساختاری را می توان به عنوان “گروهی از سازمانهای نیمه مستقل، هرکدام با توانایی های خود تعریف کرد، که با اهداف تجاری خاص برای خدمت با یک یا چند بازار همکاری می کنند.
مدیریت زنجیره تأمین برای یادگیری سازمانی نیز مهم است. بنگاه هایی با زنجیره های عرضه گسترده تر از لحاظ جغرافیایی که به مراکز تجاری متنوعی پیوند می خورند، تمایل به نوآوری بیشتری دارند.
مدیریت زنجیره تامین به شدت از حوزه های مدیریت عملیات، لجستیک، تهیه و فناوری اطلاعات به چشم می خورد و تلاش می کند تا یک رویکرد یکپارچه را دنبال کند.